Talk to consultant
swipe up
swipe up

Vân Du-Quang Vinh – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Vân Du – Quang Vinh – IP

  • Tên: Khu (cụm) công nghiệp Vân Du – Quang Vinh – IP
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Quang Vinh Hưng Yên
  • Thời gian vận hành: 2006
  • Địa chỉ: Xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
  • Tổng diện tích: 45ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote
  • Ngành nghề khuyến khích: Sản xuất cơ khí, điện tử, công nghiệp hỗ trợ; Sản xuất kinh doanh may mặc, mây tre đan; Các ngành mộc dân dụng, mỹ nghệ cao cấp; Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; Các dự án không gây ô nhiễm môi trường.
anphu