Talk to consultant
swipe up
swipe up

Liên Hà Thái – IP

Tên: Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP – 1) – Thái Bình

Tổng diện tích: 588.84ha

Địa chỉ: xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư: GREENIP-TB

Thời hạn vận hành: 02/2071 – Thời điểm thành lập: 02/2021

Giá: Quote

Mật độ XD (%): 60 (%)

 

anphu