Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Le Mont – IP

  • Tên: Khu công nghiệp Le Mont – IP
  • Chủ đầu tư: Le Mont Investment JSC
  • Thời gian vận hành: 2071
  • Địa chỉ: Xã Xuan Phuong, Quận Phu Binh, Tỉnh Thai Nguyen
  • Tổng diện tích: 75ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote
anphu