Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội

 • Tên: Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội
 • Chủ đầu tư: Dong Anh Co. & Sumitomo Corp. Joint Venture
 • Mã số: THANGLONG-IP-HN – Thời gian vận hành: 1997
 • Địa chỉ: Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội
 • Tổng diện tích: 302ha
 • Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha Diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000 m2
 • Mật độ XD (%): 60 (%)
 • Giá: Quote

Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Thăng Long:

 1. Công ty TNHH SANKO FASTEM (Việt Nam)
 • Nhà xưởng số 7, lô N-1, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105446987
 1. Văn phòng đại diện : TOMITA ASIA CO.LTD tại Hà Nội
 • Phòng 209, toà nhà TECHNO-CENTER, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105446923
 1. Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam
 • Nhà xưởng số 6, lô N-1 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105475089
 1. Công ty TNHH Canon Việt Nam
 • Lô A1- KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105511481
 1. Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC Hà Nội
 • Lô I3 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105520493
 1. Công ty TNHH Kosai Việt Nam
 • Nhà xưởng số 8, Lô N-1, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105550307
 1. Văn phòng đại diện Tesmik Co., Ltd tại Hà Nội
 • P43, tầng 2, Nhà điều hành KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105557503
 1. Công ty TNHH Enkei Việt Nam
 • Lô N2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0103084322
 1. Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
 • P206, tòa nhà Techno, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105610852
 1. Công ty TNHH DENSO Việt Nam
 • Lô E1, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0103020209
 1. Công ty TNHH Kom Việt Nam
 • Nhà máy số 10 lô N-1, tổ hợp NM cho thuê, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105651175
 1. Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt Nam
 • Lô C4, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105651961
 1. Công ty TNHH Nippon Kouatsu electric Việt Nam
 • Lô N6 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0103333480
 1. Công ty TNHH JTEC Hà Nội
 • Lô P-14, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0103000548
 1. Công ty TNHH Netmarks Việt Nam
 • Phòng 301 tầng TT công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102985821
 1. Văn phòng đại diện Matsuda Sangyo CO., LTD. tại Hà Nội
 • Phòng 303 tầng 3 trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105705416
 1. Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam)
 • Lô C6, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102962581
 1. Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
 • Lô I3- Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105733974
 1. Công ty TNHH Aikawa Việt Nam
 • Lô M-5a, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102890922
 1. Công ty TNHH SATO Việt Nam
 • Lô B2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102873250
 1. Công ty TNHH MHI AEROSPACE Việt Nam
 • Lô N-8, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102849716
 1. Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối TOSHIBA (Việt Nam)
 • Lô P6B KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102798589
 1. Công ty TNHH Tokyo Byokane Việt Nam
 • Lô P11 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102784836
 1. Công ty TNHH SATO Việt Nam
 • Lô B2 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102781070
 1. Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam
 • Lô I-6, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102771322
 1. The Zenitaka Corporation-Thầu chính xây dựng Nhà máy cho thuê giai đoạn III (số 21)
 • Phòng 104 Trung tâm công nghệ Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102762550
 1. Công ty TNHH TOA Việt Nam
 • Lô D1 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102762529
 1. The Zenitaka Corporation-TC dự án XD NT&các hạng mục phụ trợ của NM cho thuê số 19 cho Cty TNHH HOEV
 • Phòng 104 trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102734539
 1. Công ty TNHH Kuroda Electric (Việt Nam)
 • Phòng 203 toà nhà Techno Center, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102708592
 1. Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam
 • Lô C10 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102682619
 1. Công ty Hazama Ando – thầu chính xây dựng nhà máy GĐ III cho cty TNHH Nissei Electric Hà nội
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102636362
 1. Công ty Zenitaka-Thầu chính thi công xây dựng nhà máy Tabuchi Electric Việt Nam tại KCN Đại Đồng
 • Phòng 104 trung tâm công nghệ, khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102636154
 1. Công ty TNHH IKEUCHI Việt Nam
 • Lô K-1 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102629781
 1. The Zenitaka Corporation – Thầu chính xây dựng nội thất của công ty Daiichi Kinzoku Việt Nam
 • Phòng 104 trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102625321
 1. Công ty TNHH AIKAWA Việt Nam
 • Lô số M-5a khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102617218
 1. Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam
 • Phòng 101- Trung tâm công nghệ -khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105865459
 1. Công ty TNHH MHI AEROSPACE Việt Nam
 • Lô số N8 khu công nghiệp Thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102607731
 1. Công ty TNHH Panasonic Home Appliance Việt Nam
 • lô B6 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102574814
 1. Công ty TNHH HOEV
 • Lô số P-2, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102562992
 1. Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long
 • Lô K8 khu công nghiệp Thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102561861
 1. Công ty TNHH Sumitronics Việt Nam
 • C47, IPC khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0103981467
 1. Công ty TNHH Alpha Industries Việt Nam
 • Lô K2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102528462
 1. Công ty TNHH ENPLAS (Việt nam)
 • Lô K3 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102525302
 1. Công ty TNHH Nippon Kouatsu electric Việt Nam
 • Lô N-6 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102512871
 1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Noda Việt Nam
 • Nhà xưởng số 1, Lô N-1, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105887452
 1. Công ty TNHH MOLEX Việt Nam
 • Lô số P-15, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102420885
 1. Công ty cổ phần Y.H SEIKO Việt Nam
 • Nhà xưởng số 6, lô N1 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105899137
 1. Công ty TNHH OHARA PLASTICS Việt Nam
 • Lô B11 Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102398527
 1. Công ty TNHH TOTO Việt Nam
 • Lô F1 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105905616
 1. Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102375022
 1. Công ty the Zenitaka Corporation – Thầu chính Xây dựng nhà máy IKI CAST Việt Nam
 • Phòng 104, TT công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102371356
 1. Công ty TNHH Sakurai Việt Nam
 • Lô D2 và D3 , Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105924111
 1. Công ty TNHH Tokyo Byokane Việt Nam
 • Lô số P11 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102358972
 1. Công ty TNHH Enkei Việt Nam
 • Lô số N2 khu công nghiệp Thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102359020
 1. Công ty TNHH Jtec Hà Nội
 • Lô P14, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102331191
 1. Công ty TNHH Hal Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105941117
 1. Công ty TNHH Netmarks Việt Nam
 • P301, tầng trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102325430
 1. Công ty TNHH FCC Việt Nam
 • Lô A5 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105942872
 1. The Zenitaka Corporation thầu chính XDNM cho thuê GĐ III (số17,18,19) tại KCN Thăng Long,Đông Anh,HN
 • phòng 104, trung tâm công nghệ, KCN THăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102314407
 1. Công ty CP Santomas Việt Nam
 • Số 5C, lô D, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102305829
 1. Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội
 • Lô G03, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102305875
 1. Công ty TNHH Bemac Panels Manufacturing Việt Nam
 • Lô B17, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102285259
 1. Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội
 • Lô G03, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102283011
 1. Công ty TNHH Hirayama Việt Nam
 • Phòng 306, tầng 3 TT Công Nghệ KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105966873
 1. Công ty TNHH SD Việt Nam
 • Lô H2A, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102271009
 1. Công ty TNHH Takara Tool & Die Hà Nội
 • Lô D – 5A, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102239781
 1. Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam
 • khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102238555
 1. Công ty TNHH Sanoh Việt Nam
 • Nhà xưởng số 11,Lô N1 tổ hợp nhà máy cho thuê KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105979424
 1. Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
 • Lô P1, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102192371
 1. Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Lô J1-J2, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102185455
 1. Công ty TNHH Fanuc Việt Nam, chi nhánh Hà Nội
 • P210, trung tâm Công nghệ, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0302832540-001
 1. Công ty TNHH Ogino Việt Nam
 • Lô N9, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102141296
 1. Nakano Corporation-TC sc chống thấm dột cho cty TNHH Nippon Paint Vietnam( Hanoi) tại KCN Quang Minh
 • Phòng 302 toà nhà TT Techno, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104193370
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- thầu thi công nhà máy Kishiro Việt Nam
 • TT công nghệ- Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102076985
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu thi công nhà máy Honest Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102045377
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu thi công nhà máy điện Stanley Việt Nam- Giai đoạn 4
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102043901
 1. Công ty TNHH Fujipla Engineering Việt Nam
 • Lô B-3a KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102042552
 1. Công ty TNHH Việt Nam Tomita
 • 209-A, tòa nhà Techno- Centre, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106024811
 1. Nakano Corporation Nhật Bản – Thầu chính XD NM thuộc DA Tomoe VN tại KCN Tiên Sơn Từ Sơn Bắc Ninh
 • Phòng 302, nhà Techono Center, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 2300760196
 1. Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam
 • Lô B – 16, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106032562
 1. Công ty TNHH Ogino Việt Nam
 • Lô N-9, khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104252996
 1. Công ty TNHH PANASONIC SYSTEM NETWORKS Việt Nam
 • Lô J1/2 Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0102001933
 1. VPĐD Z.KURODA ELECTRIC Co.,LTD tại Hà Nội
 • Phòng 203 toà nhà Techno KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101998320
 1. Công ty Nakano Corporation-Thầu XD Mở Rộng NM của Cty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)
 • phòng 302, Techno Center, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 3602212007
 1. Công ty TNHH NAGATSU Việt Nam
 • Lô N4-N5 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104352239
 1. Công ty Zenitaka- Thầu xây dựng nhà máy Đà Nẵng Steel Center New Factory
 • Phòng 104, trugn tam công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101986533
 1. Công ty Zenitaka- Nhà máy Pentax Việt Nam số 2
 • Phògn 104, trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101986540
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu xây dựng mở rộng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam
 • Trung tâm công nghệ- KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101983204
 1. Công ty TNHH YAHATA Việt Nam
 • N/m số 15, lô P-7, tổ hợp n/m cho thuê số 2, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106060760
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng Long
 • Lô E-4A khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106061612
 1. Công ty TNHH Sanko Soken Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101979381
 1. Văn phòng đại diện Koshin Co., Ltd tại Hà Nội
 • Phòng 41, tầng 2, nhà điều hành KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106063232
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Imao( Việt Nam)
 • Phòng 207 Trung tâm công nghệ, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101955616
 1. Công ty TNHH TOHO Việt Nam
 • Lô B1 Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106067879
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu cải tạo nhà máy Takara Tool& Die Hà Nội
 • Trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101948048
 1. Công ty Zenitaka Corporation-VP dự án nhà máy Tohoku Pioneer Việt Nam tại Hải Phòng
 • Phòng 104 Trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101943233
 1. Công ty TNHH Kein Hing Muramoto Việt Nam
 • Lô C3, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104508373
 1. Công ty TNHH SD Việt Nam
 • Lô H2a KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101937582
 1. Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Lô J1- J2Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101824243-002
 1. Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam
 • Lô H1, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101885197
 1. Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101877478
 1. Nakano Corporation-TC t/h DA “Xưởng xl nhiệt mới”của Cty Parker Processing VN tại Lô C1-2KCNTL,ĐA,HN
 • 302, Techno Center, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội

Mã số thuế: 0106101142

 1. Công ty Zenitaka-Thầu xây dựng Nhà máy Suncall Technology Việt Nam số 2
 • Phòng 104, TT công nghệ Khu công nghiệp Thăng LOng – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101870560
 1. Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104588851
 1. Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui-Thầu nhà máy Việt Nam Iritani
 • Trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101858309
 1. Công ty TNHH FCC Việt Nam
 • Lô A5 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101858281
 1. Công ty Nakano Corporation- TC CV Xây dựng dự án Nhà máy Hamatetsu Việt Nam
 • Phòng 302, Nhà Techno Center, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0900856474
 1. Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam
 • Lô H1, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101852106
 1. Công ty TNHH Kyoei Dietech Việt Nam
 • Lô P-3b, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101843623
 1. thầu dự án lắp đặt nội thất K4 nhà máy Enplas (VN). Công ty xây dựng SumitomoMitsui
 • Trung tâm công nghệ khu công nghiệp Thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101833569
 1. Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
 • Lô J3&4 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101825247
 1. Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
 • Lô J1-J2 Khu Công Nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101824243
 1. Shimizu Corporation-TC t/h công việc “xây dựng nhà máy Jtec GĐ2 mr” tại lô P-14 KCN Thăng Long,ĐA,HN
 • Lô P-14 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106136635
 1. Thầu nhà máy Rhythm Precision Việt nam – Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui
 • trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101804159

 

 1. Công ty TNHH Toyoda Van Moppes (Việt Nam)
 • Nhà máy số 9, lô N-1, tổ hợp NM cho thuê, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106139467
 1. Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
 • I-7 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101788531
 1. Thầu dự án lắp đặt nội thất K3 nhà máy Enplas (Việt Nam) – Công ty XD Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ-khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101788027
 1. Thầu thi công nhà máy Sumitomo heavy Industries VN – Công ty XD Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101772316
 1. Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)
 • Lô K3 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101766545
 1. Công ty TNHH Swcc Showa (Việt Nam)
 • Lô B-8 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101719263
 1. Công ty Zenitaka – Nhà máy Ikeuchi Việt Nam
 • Phòng 104, Trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101689629
 1. Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam
 • Lô H-3 khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101687935
 1. Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Bản
 • Phòng 45,tầng 2,tòa nhà điều hành KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0305895958-002
 1. Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam
 • Lô H-3 khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106178346
 1. Dự án nhà máy Matsuo Industries Việt Nam – Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101660997
 1. Thầu dự án XD nhà máy SX phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam-Công ty XD Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101651569
 1. Dự án nhà máy Fujikin Việt Nam – Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101646329
 1. Dự án xây dựng toà nhà cho thuê – Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101641539
 1. Dự án XD nhà máy Suncall Technology VN – Công ty XD Sumitomo Mitsui
 • Trung tâm công nghệ – khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101641521
 1. Công ty TNHH Kai Việt Nam
 • Lô I-1&2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101640750
 1. Công ty TNHH Alpha Industries Việt Nam
 • Lô K-2 Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101639681
 1. Công ty TNHH Takara Tool & Die Hà Nội
 • Lô D-5A khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101630375
 1. Công ty Zenitaka – Nhà máy cho thuê số 13
 • Phòng 104 trung tâm công nghệ khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101624290
 1. Công ty TNHH Kanayama Precision Việt Nam
 • Nhà xưởng số 5, lô N-1, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106205543
 1. Công ty TNHH Ikeuchi Việt Nam
 • Lô K-1 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101612538
 1. Công ty TNHH Abeism Hà Nội
 • P209A/B, tòa nhà điều hành, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106220735
 1. Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101598393
 1. Công ty TNHH JSW Plastics Machinery Việt Nam
 • Phòng 103 toà nhà công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101594085
 1. Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam
 • Lô H-1 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101590073
 1. Công ty TNHH Kyoei Dietech Việt Nam
 • Nhà xưởng số 5, tổ hợp NM cho thuê Lô N-1 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101590098
 1. Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
 • khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 3700611994
 1. Công ty TNHH Kanepackage Việt Nam
 • Lô I-6 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101587810
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn FUJIPLA ENGINEERING Việt Nam
 • Lô B – 3a khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101586038
 1. Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
 • Lô J-3&4, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101579263
 1. Công ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long
 • Lô K8 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101524352
 1. Công ty TNHH SATO Việt Nam
 • Lô B-2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101503049
 1. Công ty TNHH bemac Panels manufacturing Việt nam
 • Lô B17 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101493841
 1. Công ty TNHH YASUFUKU Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101422495
 1. Công ty TNHH Tokyo Micro Việt Nam
 • Lô B – 16, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101422368
 1. Công ty TNHH Kein Hing Muramoto (Việt Nam)
 • Lô C3 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101416734
 1. Công ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101417054
 1. Công ty TNHH Chiyoda Integre Việt nam
 • Lô C-4 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101415297

 

 1. Công ty TNHH TOHO Việt nam
 • Lô B1 Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101344920
 1. Công ty TNHH Hal Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101329672
 1. NAKANO CORPORATION-TC mở rộng NM của cty TNHH Ohara Plastics Việt Nam tại lô B-11/12 KCN Thăng Long
 • phòng 302, Techno Center, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104904803
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp KYB Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101308175
 1. Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam
 • Phòng 201, tầng 2, TT Công nghệ, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104923059
 1. Công ty TNHH Seed Việt nam
 • Lô B 3B khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101294042
 1. The Zenitaka Corporation- TCXD nhà để xe mới & căng tin cty TNHH Suncall Technology VN tại lô H-1…
 • Phòng 104, Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104945856
 1. Công ty TNHH Vinacad
 • Khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101272440
 1. Công ty TNHH SWCC Showa (Việt Nam)
 • Lô B8, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0104961865
 1. Công ty TNHH Matsuo industries Vietnam
 • Lô C-10 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101264577
 1. Công ty TNHH Fujikin Việt Nam
 • khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101264760
 1. Công ty TNHH SaKurai Việt nam
 • Lô D2 và D3a, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101251698
 1. HITACHI PLANT TECHNOLOGIES, LTD- TC lắp đặt cho phòng sạch của Cty Fujikin VN tại KCN Thăng Long,ĐA
 • Lô H2-B, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105007186
 1. The Zenitaka Corporation-TC XD mở rộng NM Cty TNHH Việt Nam Iritani tại lô P8, KCN Thăng Long, ĐA,HN
 • phòng 104, trung tâm công nghệ, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105027785
 1. Công ty TNHH TOTO Việt Nam
 • Lô F-1, F-2, F-3, F-4 KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101225306

 

 1. Công ty TNHH DENSO Việt nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101210878
 1. Công Ty TNHH Toa Việt Nam
 • Lô D1- Khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101206896
 1. Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam)
 • C6 Khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101167728
 1. Công ty TNHH VOLEX Việt Nam
 • Lô D-5B Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101156853
 1. Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam tại Hà Nội
 • 6, Khu văn phòng, Lô J1-J2, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101824243-008
 1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Noda Việt nam
 • Nhà xưởng số 27, Lô N-1, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105137234
 1. Công ty TNHH Canon- Việt nam
 • A1 Khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101125340
 1. Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long
 • Lô J1-J2, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106603992
 1. Công ty TNHH Kanayama Precision Việt Nam
 • Nhà xưởng số 5, lô N-1, khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105185686
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn SD Việt Nam
 • Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101098954
 1. Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam
 • Lô G1, G2 Khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105204240
 1. Công ty Nakano Corporation-Nhật bản – VPĐH dự án cải tạo nhà máy của công ty Yoneda Việt Nam
 • Phòng 302 Techo Center Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0201158780
 1. Công ty TNHH parker processing Việt nam
 • Lô C1-2 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0101029661
 1. Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam
 • nhà xưởng số 3, lô N-1, Khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105272882
 1. Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long
 • Lô J1-J2, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106667851
 1. Công ty TNHH Tokushu Hashigo Seisakusho Việt Nam
 • nhà xưởng số 4, lô N-1, Khu Công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105338043
 1. Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam
 • Phòng 201, tầng 2, TT Công nghệ, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106708875
 1. Công ty TNHH Yoshida Việt Nam
 • Nhà xưởng số 2, lô N-1 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0105361109
 1. Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long
 • Khu công nghiệp thăng long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0100151683
 1. Công ty TNHH phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam
 • Lô M6 khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0100142907
 1. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếp Vận Thăng Long
 • Lô E4A, Khu công nghiệp Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0100112691
 1. Công ty TNHH Abeism Hà Nội
 • P209A/B, tòa nhà điều hành, KCN Thăng Long – Huyện Đông Anh – Hà Nội
 • Mã số thuế: 0106872219

Ghi chú:

31 nhà đầu tư, hầu hết là các nhà đầu tư của Nhật, ngoại trừ 1 nhà đầu tư của Malaysia và 1 của Singapore. Các nhà đầu tư này phần lớn là ngành điện tử, lắp ráp điện tử, sản xuất linh kiện ô tô và xe máy.

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Dong Anh Co. & Sumitomo Corp. Joint Venture
Địa điểm Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Diện tích Tổng diện tích 302 ha
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 22/21997
Nhà đầu tư hiện tại 31 nhà đầu tư, hầu hết là các nhà đầu tư của Nhật, ngoại trừ 1 nhà đầu tư của Malaysia và 1 của Singapore. Các nhà đầu tư này phần lớn là ngành điện tử, lắp ráp điện tử, sản xuất linh kiện ô tô và xe máy.
Ngành nghề chính Công nghiệp sạch, lắp ráp linh kiện điện tử, lắp ráp xe máy, bao bì….
Tỷ lệ lấp đầy 100%
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ To Central of Ha Noi: 10km; near highway Noi Bai
Hàng không Noi Bai Airport: 10km
Xe lửa Hanoi railway Station: 15km
Cảng biển To Hai Phong Seaport: 100km
INFRASTRUCTURE:
Địa chất K 1-1,25
Giao thông nội khu Đường chính 40m, 6 lands
Đường nhánh phụ 26m, 2 lands
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/35/22KV
Công suất nguồn
Nước sạch Công suất 8.000m3/day
Công suất cao nhất 8.000m3/day
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 3.000m3/day
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê 50 years
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 5%
Diện tích tối thiểu 1ha
Xưởng 3-5 USD
Phí quản lý Phí quản lý 1 USD/m2
Phương thức thanh toán Yearly
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.28 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A
Phí khác Insurrance

 

anphu