Talk to consultant
swipe up
swipe up
  • Tên: Khu công nghiệp Tân Kiều – Đồng Tháp
  • Tổng diện tích: 149ha
  • Địa chỉ: huyện Tháp Mười , tỉnh Đồng Tháp
  • Chủ đầu tư: TANKIEU-IP-ĐT
  • Thời hạn vận hành: — – Thời điểm thành lập: —
  • Giá: Quote
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 50%

 

anphu