Talk to consultant
swipe up
swipe up

Dự án trên được thực hiện tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với tổng nguồn vốn là 2.779,486 tỷ đồng với quy mô 208,54 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; việc triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện Dự án..

 src=

Thành lập Khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên khu công nghiệp: KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ III – PHÂN KHU 2.

2.2. Diện tích: 208,54 ha.

2.3. Địa điểm khu công nghiệp: Xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

2.4. Chủ đầu tư: Công ty Mạnh Đức – (TNHH).

2.5. Tổng vốn đầu tư: 2.779,486 tỷ đồng.

2.6. Thời gian hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp: 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

2.7. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết tại đây

anphu