Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Phú Vinh – Hà Tĩnh

  • Tên: Khu Công nghiệp Phú Vinh – Hà Tĩnh
  • Mã số: PHUVINH – IP – HT
  • Thời gian vận hành: Từ năm 2010
  • Địa chỉ: Phường Kỳ Long, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Tổng diện tích: 200ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote
  • Hạ tầng khu công nghiệp: Sẵn sàng cho Nhà đầu tư thuê đất triển khai dự án

anphu