Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Phú Chánh – IP

  • CĐT: Công ty TNHH Cheng Chia Wood (Đài Loan)
  • Vị trí: Xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 127,8559 ha. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tháng 5/2010 với diện tích 119,9945ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 83,5761 ha;
  • Năm thành lập: 2007

 

Doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:

  • Công Ty TNHH Honesty Việt Nam
    Lô E’, đường D6, Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
  • Công Ty TNHH Giai Lợi Việt Nam
    Thửa đất số 734 (Lô C), Tờ bản đồ số 11, Đường N5, Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
anphu