Talk to consultant
swipe up
swipe up

Nam Cam Ranh – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Nam Cam Ranh – Khánh Hoà

  • Tên: Khu công nghiệp Nam Cam Ranh – Khánh Hoà
  • Chủ đầu tư: (Thu hồi, đang kêu gọi đầu tư)
  • Mã số: NAMCAMRANH-IP-KH – Thời gian vận hành: 2020
  • Địa chỉ: Xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  • Tổng diện tích: 350ha
  • Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong
Địa điểm xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
Diện tích Tổng diện tích 350
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành
Nhà đầu tư hiện tại Ban quản lý khhu kinh tế Vân Phong
Ngành nghề chính Công nghiệp đóng tàu, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, chế tạo máy móc, chế tạo ô tô…
Tỷ lệ lấp đầy 0
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ To Nha Trang City 60 km
Hàng không To Cam Ranh airport 30 km
Xe lửa Yes
Cảng biển To seaport Cam Ranh : 1km
INFRASTRUCTURE:
Địa chất Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2
Giao thông nội khu Đường chính Number of lane: 4 lanes
Đường nhánh phụ Number of lane:2lanes
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/22KV
Công suất nguồn 40MVA
Nước sạch Công suất 9.000m3/ngày đêm
Công suất cao nhất
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 6.000m3/ngày đêm
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê 2060
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 0.1
Diện tích tối thiểu 1ha
Xưởng 3
Phí quản lý Phí quản lý 0.4 USD/m2
Phương thức thanh toán yearly
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.28 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A (QCVN 40:2011/BTNMT)
Phí khác Yes

 

anphu