Talk to consultant
swipe up
swipe up

Mông Sơn – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Mông Sơn – Yên Bái

  • Tên: Khu công nghiệp Mông Sơn – Yên Bái
  • Chủ đầu tư: Ban quản lí các KCN tỉnh Yên Bái
  • Mã số: MONGSON-IP-YB – Thời gian vận hành: 1
  • Địa chỉ: Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
  • Tổng diện tích: 806ha
  • Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Ban quản lí các KCN tỉnh Yên Bái
Địa điểm Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
Diện tích Tổng diện tích 806
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống 0 hoặc Mật độ cây xanh >15%
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 50 years
Nhà đầu tư hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp Yên Bái
Ngành nghề chính các ngành khai thác và chế biên đá vôi
Tỷ lệ lấp đầy 1
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ
Hàng không
Xe lửa
Cảng biển
INFRASTRUCTURE:
Địa chất
Giao thông nội khu Đường chính đồng bộ 4-6 lanes
Đường nhánh phụ 2lanes
Nguồn điện Điện áp Power line: 22/110KV
Công suất nguồn
Nước sạch Công suất
Công suất cao nhất 4000 m3/ days
Hệ thống xử lý nước thải Công suất >2000m3/days
Internet và viễn thông IDD, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê 50 năm tính từ thời điểm cấp chứng nhận đầu tư hoặc hết vòng đời dự án
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 0.05
Diện tích tối thiểu 1 ha
Xưởng 2-5 (tỉnh tp trung ương + BN từ 3-5), còn lại từ 2-3 USD
Phí quản lý Phí quản lý 0.5 USD/m2 (từ 0.2-0.5)
Phương thức thanh toán 3 months/12 months
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.3 USD/m3 (nếu không tìm được lấy số này tương đương)
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B/theo tiêu chuẩn nước đầu vào KCN
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A
Phí khác yes

 

anphu