Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chung:

 • CĐT: Công ty TNHH Kinh doanh đô thị Mapletree (Việt Nam)
 • Vị trí: P.Hòa Phú – TP.Thủ Dầu Một – Bình Dương
 • Quy mô: 74,87 ha
 • Năm thành lập: 2008
 • Tỷ lệ lấp đầy: 44.95%
 • Giá: Quote
 • Ngành nghề thu hút đầu tư: Tiếp thị và thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm có hàm lượng chất xám cao; các viện nghiên cứu; công ty công nghệ; sản xuất thử kết hợp đào tạo chuyên gia cao cấp hay các công viên phần mềm; công viên sinh học; khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất thử; dịch vụ công nghệ cao.

Danh sách công ty hoạt động tiêu biểu:

 1. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Cao Hanjie | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Số 5, Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN Mapletree Bình Dương
 2. Công Ty TNHH Son Machining Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 3. Công Ty TNHH Zero Label Việt Nam | Địa chỉ: Số 8, Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 4. Công Ty TNHH Korea Vane High Tech Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 8, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 5. CôNG TY TNHH ISCVINA | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 5, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 6. Công Ty TNHH Gpnc-Tech Vietnam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 3, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 7. Công Ty TNHH Dae Jung Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 4, Đường Tiên Phong Số 10, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 8. Công Ty TNHH Một Thành Viên Modelleisenbahn Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, 2, 3 Và 4 Đường Tiên Phong Số 9, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 9. Công ty TNHH Sagasiki Việt Nam (Nộp hộ NTNN) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 10. Công Ty TNHH Vina Shinkwang Sealing | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 06, Đường Tiên Phong 10, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 11. Công Ty TNHH Sung Tech | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 14, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 12. Công Ty TNHH Mega Tech Vietnam Hcmc | Địa chỉ: Số 9, Đường Tiên Phong 9, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 13. Công Ty TNHH SQUADRONI VIệT NAM (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Số 4 Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 14. Công Ty TNHH Jj Foam & Tape | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 12, Đường Tiên Phong Số 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 15. Công Ty TNHH Victo Vina | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 16. Công Ty TNHH Do Won Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 9, Đường Tiên Phong Số 14, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 17. Công Ty TNHH Sagasiki Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 11&13, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 18. Công ty TNHH SUNLIGHT ENERGY INTERNATIONAL (Việt Nam) (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Số 2, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 19. Công Ty TNHH SQUADRONI VIệT NAM | Địa chỉ: Số 4 Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 20. Công ty TNHH MTV ICHIKIN SAIGON STUDIO (Nộp hộ thuế NTNN) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 21. Công Ty TNHH HATTORI Việt Nam (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 22. Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Mặt Trời | Địa chỉ: Số 10 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 23. Công ty TNHH SINCE WIN (VINA) | Địa chỉ: Số 3, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 24. Cty TNHH BETHEL VN (nộp hộ NTNN) | Địa chỉ: Số 12B, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 25. Công ty TNHH MTV ICHIKIN SAIGON STUDIO | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 1, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 26. Công ty TNHH HATTORI Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 10, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 27. Công ty TNHH SUNLIGHT ENERGY INTERNATIONAL (Việt Nam) | Địa chỉ: Số 2, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 28. Công ty TNHH BETHEL Việt Nam | Địa chỉ: Số 12B, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 29. Công ty TNHH ACTIVE POWER STEERING Quốc Tế | Địa chỉ: 12A, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 30. Công Ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương | Địa chỉ: 14B Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 31. Công ty TNHH CNTUS AEGIS VINA | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 4, Số 6, Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 32. Công Ty TNHH Themost | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 16,Đường Tiên Phong , KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 33. Công ty TNHH STOLLE Châu á Thái Bình Dương | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 6 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 34. Công ty TNHH Dịch Vụ Toàn Cầu IDT Việt Nam | Địa chỉ: 18 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 35. Công Ty TNHH Kim Hoa Việt Nam | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 17 Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 36. Công Ty TNHH EXCELL PRECISION (VIET NAM) | Địa chỉ: Nhà Xưởng Số 8 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, KCN
 37. Công Ty TNHH TAE LIM VINA | Địa chỉ: 12A Đường Tiên Phong 7, KCN Mapletree Bình Dương, KCN

 

 

anphu