Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đức Hoà III Song Tân – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân – Long An

  • Tên: Khu công nghiệp Đức Hoà III Song Tân – Long An
  • Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu Tư AMIC (Song Tân)
  • Địa chỉ: ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh bắc, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Mã số: DUCHOAIIISONGTAN-IP-LA – Thời gian vận hành: 1
  • Địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ , huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 244.63 ha
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

TT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Nhà đầu tư hạ tầng Công Ty CP Đầu Tư AMIC (Song Tân)
2 Địa điểm Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
3 Diện tích 244.63 ha
4 Thời gian sử dụng đất Hết tháng 12/2058
5 Pháp lý dự án KCN Song Tân – Đức Hòa III
5.1 Quyết định về việc thành lập KCN Song Tân – Đức Hòa III tại xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh LA – Số hồ sơ: 1684/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 26/06/2008
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
5.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Số hồ sơ: 3177786535
– Ngày phát hành: 28/12/2020
– Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
6 Hồ sơ đất đai
6.1 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An – Số hồ sơ: 4945/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 20/02/2005
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.2 Quyết định vv cho Cty Amic thuê đất đợt 1 – Số hồ sơ: 2799/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 11/7/2008
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.3 Hợp đồng thuê đất giữa UBND tỉnh Long An – Công ty Amic – Số hồ sơ: 881/HĐTĐ
– Ngày phát hành: 4/8/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An – Cty Amic
7 Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM)
7.1 Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Song Tân – ĐH III – Số hồ sơ: 5003/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/12/2020
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7.2 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Song Tân – Đức Hòa III – Số hồ sơ: 1729/QĐ-BTNMT
– Ngày phát hành: 29/08/2008
– Đơn vị ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
8.1 Giấy chứng nhận QSDĐ Số: CC 723936, CC 723936, CC 723937, CC 723938, CC 723941, CC 723942, CC 723943, CC 723949, CC 723950, CC 723952, CC 703465, CC 703475
9 Hiện trạng đất Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
anphu