Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đức Hòa III Mười Đây – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hòa III Mười Đây – Long An

  • Tên: Khu công nghiệp Đức Hòa III Mười Đây – Long An
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Mười Đây
  • Mã số: DUCHOAIIIMUOIDAY-IP-LA
  • Địa chỉ: Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 137ha
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

TT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Nhà đầu tư hạ tầng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Mười Đây
2 Địa điểm Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
3 Diện tích 114.35 ha
4 Thời gian sử dụng đất Hết tháng 12/2060
5 Pháp lý dự án KCN Đức Hòa III – Mười Đây
5.1 Quyết định về việc thành lập KCN Đức Hòa III – Mười Đây tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – Số hồ sơ: 1705/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 18/06/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
5.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Số hồ sơ: 4240502288
– Ngày phát hành: 10/1/2022
– Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
6 Hồ sơ đất đai
6.1 Quyết định thu hồi đất tại xã Mỹ Hạnh Bắc cho dự án KCN Công ty Mười Đây – Số hồ sơ: 2935/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 20/11/2008
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.2 Quyết định giao đất lần 1 cho Công ty Mười Đây – Số hồ sơ: 3035/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 27/10/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.3 Quyết định giao đất lần 2 cho Công ty Mười Đây – Số hồ sơ: 2135/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 8/7/2011
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.4 Quyết định giao đất lần 3 cho Công ty Mười Đây – Số hồ sơ: 1124/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 6/4/2012
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7 Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM)
7.1 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Mười Đây – Số hồ sơ: 5006/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/12/2020
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7.2 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Mười Đây – Số hồ sơ: 3286/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 22/12/2008
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
8 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
8.1 Giấy chứng nhận QSDĐ Số: BD 373254, BH 703025, BK 412096
9 Hiện trạng đất Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
anphu