Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đức Hòa III Long Việt – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hòa III Long Việt – Long An

  • Tên: Khu công nghiệp Đức Hòa III Long Việt – Long An
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Long “V”
  • Mã số: DUCHOAIIILONGVIET-IP-LA 
  • Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 87ha
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

TT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Nhà đầu tư hạ tầng Công Ty Cổ Phần Long “V”
2 Địa điểm Ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
3 Diện tích 86.49 ha
4 Thời gian sử dụng đất Hết tháng 12/2055
5 Pháp lý dự án KCN Đức Hòa III – Long Việt
5.1 Quyết định về việc thành lập KCN Đức Hòa III – Long Việt tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – Số hồ sơ: 2256/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 19/07/2011
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
5.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Số hồ sơ: 3532466565
– Ngày phát hành: 4/1/2021
– Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
6 Hồ sơ đất đai
6.1 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An – Số hồ sơ: 3076/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 20/02/2005
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.2 Quyết định giao đất lần 1 cho Công ty Long V – Số hồ sơ: 3387/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 31/08/2005
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7 Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM)
7.1 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Long Việt – Số hồ sơ: 5005/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/12/2020
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7.2 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Long Việt – Số hồ sơ: 373/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 24/03/2006
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
8 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
8.1 Giấy chứng nhận QSDĐ Số: AB 068851, AH 065564, BV 515138
9 Hiện trạng đất Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
anphu