Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đức Hòa III Liên Thành – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hòa III Liên Thành – Long An

  • Tên: Khu công nghiệp Đức Hòa III Liên Thành – Long An
  • Chủ đầu tư: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Liên Thành Long An
  • Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 92.56 ha
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

TT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Nhà đầu tư hạ tầng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Liên Thành Long An
2 Địa điểm Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
3 Diện tích 92.56 ha
4 Thời gian sử dụng đất Hết tháng 12/2058
5 Pháp lý dự án KCN Đức Hòa III – Liên Thành Long An
5.1 Quyết định về việc thành lập KCN Đức Hòa III – Liên Thành tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – Số hồ sơ: 245/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 20/01/2009
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
5.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Số hồ sơ: 2868111080
– Ngày phát hành: 4/1/2021
– Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
6 Hồ sơ đất đai
6.1 Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An – Số hồ sơ: 1872/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 19/07/2007
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.2 Quyết định giao đất cho Công ty Liên Thành – Số hồ sơ: 2976/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 21/10/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.3 Quyết định cho Công ty Liên Thành thuê đất – Số hồ sơ: 1223/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 4/5/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7 Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM)
7.1 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Liên Thành – Số hồ sơ: 5004/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/12/2020
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7.2 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Liên Thành – Số hồ sơ: 2304/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 15/09/2008
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
8 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
8.1 Giấy chứng nhận QSDĐ Số: BC 581008
9 Hiện trạng đất Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng
anphu