Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đức Hòa III Long Đức – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hòa III Long Đức – Long An

  • Tên: Khu công nghiệp Đức Hòa III Long Đức – Long An
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Long Đức
  • Mã số: DUCHOAIIICALILONGDUC-IP-LA 
  • Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  • Tổng diện tích: 164.74ha
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote

Ghi chú:

Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

TT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Nhà đầu tư hạ tầng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Long Đức
2 Địa điểm Long Đức, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
3 Diện tích 164.74 ha
4 Thời gian sử dụng đất Hết tháng 12/2060
5 Pháp lý dự án KCN Đức Hòa III – Long Đức
5.1 Quyết định về việc thành lập KCN Đức Hòa III – Long Đức tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An – Số hồ sơ: 1353/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/04/2011
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
5.2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Số hồ sơ: 218004287
– Ngày phát hành: 4/1/2021
– Đơn vị ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
6 Hồ sơ đất đai
6.1 Quyết định cho Công ty Long Đức thuê đất – Số hồ sơ: 3614/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 18/10/2013
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
6.2 Quyết định giao đất lần 1 cho Công ty Long Đức – Số hồ sơ: 1507/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 27/05/2010
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7 Hồ sơ về quy hoạch, giấy phép xây dựng và đánh giá tác động môi trường (DTM)
7.1 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đức Hòa III – Long Đức – Số hồ sơ: 5007/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 29/12/2020
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
7.2 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đức Hòa III – Long Đức – Số hồ sơ: 2645/QĐ-UBND
– Ngày phát hành: 16/10/2009
– Đơn vị ban hành: UBND tỉnh Long An
8 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
8.1 Giấy chứng nhận QSDĐ Số: BU 616287, BU 616288
9 Hiện trạng đất Đất chưa xây dựng cơ sở hạ tầng

 

anphu