Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Du Long – Ninh Thuận

  • Tên: Khu Công nghiệp Du Long – Ninh Thuận
  • Mã số: DULONG – IP – NT
  • Thời gian vận hành: Từ năm 2007
  • Địa chỉ: Xã Lợi Hải, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
  • Tổng diện tích: 407ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote.
  • Hạ tầng khu công nghiệp: Sẵn sàng cho Nhà đầu tư thuê đất để triển khai dự án

anphu