Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đồng Vàng – Thanh Hóa

  • Tên: Khu Công nghiệp Đồng Vàng – Thanh Hóa
  • Mã số: DONGVANG – IP – TH
  • Thời gian vận hành: Từ năm 2022
  • Địa chỉ: Các xã Tân Trường, Phú Lâm, Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Tổng diện tích: 491ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote
  • Hạ tầng khu công nghiệp: Đang triển khai đầu tư dự án

anphu