Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đất Đỏ 1 – IP

Thông tin Chi tiết

 • Tên: Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 – Bà Rịa Vũng Tàu
 • Tổng diện tích: 496.22ha
 • Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Chủ đầu tư: DATDO-IP-BRVT
 • Thời hạn vận hành: 08/2059 – Thời điểm thành lập: 08/2009
 • Giá: Quote
 • Mật độ XD (%): 60 (%)
 • Tỷ lệ lấp đầy: Tỷ lệ lấp đầy: 61%

Các nhà đầu tư tiêu biểu:

 1. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU (VIỆT NAM) (NỘP HỘ THUẾ)
  • Mã số thuế: 3502459138 – Đại diện pháp luật: Tang, Tai-Ying
  • Địa chỉ: Lô 8,đường N7, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 2. CÔNG TY TNHH BARI PHƯƠNG ĐÔNG
  • Mã số thuế: 3502475002 – Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU DŨNG NGUYỄN TIẾN NGỌC
  • Địa chỉ: Lô 16, Đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 3. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ SƠN LONG
  • Mã số thuế: 3502469030 – Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN SƠN
  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 4. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MNK
  • Mã số thuế: 3502467869 – Đại diện pháp luật: VƯƠNG THỊ HẢI
  • Địa chỉ: Lô 12, Đường D6, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 5. CÔNG TY TNHH ENTOBEL BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  • Mã số thuế: 3502466689 – Đại diện pháp luật: GAETAN LOIC CRIELAARD
  • Địa chỉ: Lô 05, đường N3, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 6. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH O.N VINA
  • Mã số thuế: 3702642067-001 – Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH THỐNG
  • Địa chỉ: Lô 18 đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 7. CÔNG TY TNHH ABLE PACK INTERNATIONAL
  • Mã số thuế: 3502456521 – Đại diện pháp luật: An Qi
  • Địa chỉ: Lô 7A, đường N7, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 8. CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN
  • Mã số thuế: 3502454281 – Đại diện pháp luật: HOA XUÂN HẢI
  • Địa chỉ: Lô 16, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 9. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY VĨNH UY II (NỘP HỘ THUẾ)
  • Mã số thuế: 3502411489 – Đại diện pháp luật: Luo Zhexian
  • Địa chỉ: Lô 20 đường N13, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 10. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM NGUYÊN – NHÀ MÁY BÊ TÔNG NAM NGUYÊN ĐẤT ĐỎ
  • Mã số thuế: 1101288001-008 – Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
  • Địa chỉ: Lô 16, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 11. CÔNG TY CỔ PHẦN S&S GLOVE
  • Mã số thuế: 3502451442 – Đại diện pháp luật: DƯƠNG THANH SANG
  • Địa chỉ: Lô 4, đường D6 Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 12. CÔNG TY TNHH GUARDIANMADE (VIỆT NAM)
  • Mã số thuế: 3502444861 – Đại diện pháp luật: DE, GUOLI
  • Địa chỉ: Lô 12, đường N9, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 13. CÔNG TY TNHH CON-WELL METAL (VIỆT NAM)
  • Mã số thuế: 3502442180 – Đại diện pháp luật: XU, JIANPING
  • Địa chỉ: Lô 12, đường N11, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 14. CÔNG TY TNHH IDC FLUID CONTROL (VIỆT NAM)
  • Mã số thuế: 3502432760 – Đại diện pháp luật: Lee, Chia – Teh
  • Địa chỉ: Lô 8, Đường N7, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 15. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT HẢI ÂU (VIỆT NAM)
  • Mã số thuế: 3502434020 – Đại diện pháp luật: TANG, TAI-YING
  • Địa chỉ: Lô 8,đường N7, khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 16. CÔNG TY TNHH JEONGWHA VINA
  • Mã số thuế: 3502434775 – Đại diện pháp luật: YEON JEDONG
  • Địa chỉ: Lô 18, đường N11, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 17. CÔNG TY TNHH LUCKY RITE
  • Mã số thuế: 3502411150 – Đại diện pháp luật: Ho Lee, Le-Chil
  • Địa chỉ: Lô BB2, đường D6, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 18. CÔNG TY TNHH LUCKY BRAND INDUSTRIAL (VIỆT NAM)
  • Mã số thuế: 3502413486 – Đại diện pháp luật: Chen Ying Chieh
  • Địa chỉ: Lô BB2, đường N7, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 19. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI ANAN VIỆT NAM
  • Mã số thuế: 3502425523 – Đại diện pháp luật: Lin Tian Song
  • Địa chỉ: Lô 17, đường N11, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 20. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ TẠI KCN ĐẤT ĐỎ1
  • Mã số thuế: 3601164495-019 – Đại diện pháp luật: Trần Hòang Tuấn
  • Địa chỉ: Lô 15, đường N7, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 21. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN TẠI KCN ĐẤT ĐỎ 1
  • Mã số thuế: 3600692809-003 – Đại diện pháp luật: Trần Anh Điền
  • Địa chỉ: Lô 15, đường N9, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 22. CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG
  • Mã số thuế: 3501499635 – Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thanh
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 23. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÀY VĨNH UY II
  • Mã số thuế: 3502350074 – Đại diện pháp luật: Luo Zhexian
  • Địa chỉ: Lô 20 đường N13, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 24. CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  • Mã số thuế: 3502358161 – Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tú
  • Địa chỉ: Lô 18, Khu Công Nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
 25. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C&H TECH VINA
  • Mã số thuế: 3502365994 – Đại diện pháp luật: Kim Sung Kyun
  • Địa chỉ: Đường N11, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
 26. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C&H TECH VINA (NỘP HỘ THUẾ)
  • Mã số thuế: 3502398816 – Đại diện pháp luật: Kim Sung Kyun
  • Địa chỉ: Đường N11, Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW: 
Nhà đầu tư hạ tầng Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Phương Đông
Địa điểm Đất Đỏ, Thành phố Vũng Tàu
Diện tích Tổng diện tích 496.22
Diện tích đất xưởng 377.22
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 25/08/2009
Nhà đầu tư hiện tại
Ngành nghề chính
Tỷ lệ lấp đầy 61%
LOCATION & DISTANCE: 
Đường bộ To Ho Chi Minh City: 15km
Hàng không To International Airport Long Thanh: 72km
Xe lửa To Station Bien Hoa: 83km
Cảng biển To Seaport Phu My: 37km
INFRASTRUCTURE: 
Địa chất
Giao thông nội khu Đường chính
Đường nhánh phụ
Nguồn điện Điện áp 110/22 KV
Công suất nguồn 63MVA
Nước sạch Công suất
Công suất cao nhất 20000m3/ngày
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 20000m3/ngày
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE: 
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê
Loại/Hạng
Phương thức thanh toán
Đặt cọc
Diện tích tối thiểu
Xưởng Giá thuê xưởng
Thời hạn thuê
Loại/Hạng
Phương thức thanh toán
Scale of factory
Đặt cọc
Diện tích tối thiểu
Phí quản lý Phí quản lý 0.35 USD/m2
Phương thức thanh toán Hàng năm
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.28 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A
Phí khác Bảo hiểm: có
anphu