Talk to consultant
swipe up
swipe up

Đại Đồng Hoàn Sơn – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Bắc Ninh

  • Tên: Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigon Tel)
  • Mã số: DAIDONGHOANSON-IP-BN – Thời gian vận hành: 2005
  • Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
  • Tổng diện tích: 400ha
  • Diện tích xưởng: 1000m² Diện tích đất nhỏ nhất 1ha diện tích xưởng tiêu chuẩn nhỏ nhất 1000m2
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote

Một số doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động:

STT Tên công ty Địa chỉ SDT
1 Công ty TNHH Hayakawa Electronics Việt Nam KCN Đại Đồng Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh 0241.3.847447
2 Công ty TNHH Vina Yong Seong Kcn Đại Đồng- Hoàn Sơn, Bắc Ninh 2413848260
3 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP IDT-VINA KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 904168855
4 CÔNG TY TNHH SEWON VINA Số 8, Lô A1 Khu công nghiệp Đại Đồng -Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 983328122
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HTC VINA 904454399
6 CÔNG TY TNHH MMT VINA Lô A1, Khu Công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 944329955
7 CÔNG TY TNHH NUTRECO Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 0241.3847995/3847997
8 CÔNG TY TNHH HOJEONG Lô C6-1-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 2413515217
9 CÔNG TY TNHH WITH VIỆT NAM 989861463
10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN D-MAX HANOI 2413848520
11 CÔNG TY TNHH IAN PRECISION VIỆT NAM Lô B2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh /0973.330.828/2413848484
12 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG XANH AVIE VIỆT NAM Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 904184567
13 CÔNG TY TNHH TERATRON KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn ( thuê Cty TNHH IDT-VINA ), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1669110684
14 CÔNG TY TNHH HANSOL CNP VINA Lô D, đường N2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413848078
15 CÔNG TY TNHH BOYD VIỆT NAM Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 0912585220/098933422
16 CÔNG TY TNHH GM CLEAN TECH VINA KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Công ty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 918075668
17 CÔNG TY TNHH BK TECH VIỆT NAM Lô A1, khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1675168524
18 Cty TNHH Samsung Industrial Việt Nam KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh 2.413.734.186
19 Công ty Ching hai KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh 0241 .3846881
20 Công ty TNHH Tabuchi Electronic Việt Nam KCN Đại Đồng Hoàn Sơn- Tỉnh Bắc Ninh 0241.3.847435
21 Công ty TNHH Cedo Việt Nam KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh 2.416.263.022
22 Công ty TNHH Tech Vina Lô C61-1 Kcn Đại Đồng Hoàn Sơn, Bắc Ninh 2413848557
23 Công ty TNHH Daisen Việt Nam Lô I2-2 , Kcn Đại Đồng- Tỉnh Bắc Ninh 2413848088/0917.901.984
24 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Nam KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn – Tỉnh Bắc Ninh 2.413.734.662
25 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CNC VINA KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn(NX Cty Hà Nội ChingHai Electric Works), Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413734550
26 CÔNG TY TNHH SEA HENG TECH VIỆT NAM Khu Công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 2413699368
27 CÔNG TY TNHH HORMANN VIỆT NAM Lô B2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn ( thuê Cty TNHH Sinh Việt ), Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413848656
28 CÔNG TY TNHH DYNAMIC MOTION VIỆT NAM Lô E5-5, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng 913378577
29 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN BỘT ĐÔNG TAI VIỆT NAM C6 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413734382
30 CÔNG TY TNHH YOUNG DONG TECH Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1233073333
31 CÔNG TY TNHH CẦU VỒNG VIỆT Khu Công Nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh 0913 207 928
32 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ Á CHÂU Khu Công nghiệp, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 0241 3831 284/ 02413847 518
33 CÔNG TY TNHH NEFAB VIỆT NAM Lô F, Khu công nghiệp Tân Hồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
34 CÔNG TY TNHH CNM KH VIỆT NAM Lô A1, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê Công ty TNHH Tùng Lâm), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 945696937
35 CÔNG TY TNHH A PLUS WINDOWS VINA Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 978275983
36 CÔNG TY TNHH KIWON TOOLS Lô A Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 943373281
37 CÔNG TY TNHH OIL KOREA VINA Lô A1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 917757074
38 CÔNG TY TNHH JG VIỆT NAM Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(Thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
39 CÔNG TY TNHH SEJIN INDUSTRY VINA Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn(Thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 978275983
40 CÔNG TY TNHH DK TECHNOLOGY VINA KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Cty TNHH Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 978275983
41 CÔNG TY TNHH OSUNG VINA Lô KT1 – A1 , Khu công nghiệp Quế võ mở rộng , Nam Sơn , TP Bắc Ninh , Bắc Ninh 978275983
42 CÔNG TY TNHH GAJU VINA Đường TS 11, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1298048611
43 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 903441690
44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DENVER VIỆT NAM Đường D2, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 903431924
45 CÔNG TY TNHH NYS VINA
46 CÔNG TY TNHH TECH & INNOVATION Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn (thuê của Công ty Chu Lai), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413848155
47 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOATECH VINA Lô A1 Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
48 CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Lô 23, đường TS5, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh 985285580
49 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC BẮC NINH Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 0978281807/(0241) 3848123
50 CÔNG TY TNHH JINSUNG VINA Lô G5 KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 984823734
51 CÔNG TY TNHH S-VINA Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (Thuê của Cty Tùng Lâm), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 945696937
52 CÔNG TY TNHH YUIL SYSTEM VINA Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 978275983
53 CÔNG TY TNHH KNC INTERNATIONAL 2413848866
54 CÔNG TY TNHH WOORI TECH VINA 962544514
55 CÔNG TY TNHH ELNOA VINA 903445690
56 CÔNG TY TNHH SH TECH ELECTRONICS 2413848211
57 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOA SƠN 2413710052
58 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YG TECH VINA 914766677
59 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DIAWINTECH VINA 914956898
60 CÔNG TY TNHH HANBIT ELECTRONIC 1246013555
61 CÔNG TY TNHH LEPUTAI VIỆT NAM 916165585
62 CÔNG TY TNHH HANKYONG CNT 976558018
63 CÔNG TY TNHH ENECOD HANOI 2413848135
64 CÔNG TY TNHH YU SEONG VINA Thôn Núi Móng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 1266284650
65 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HAN JIN VIỆT NAM 978628241
66 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN QUỐC THỊNH VINA LIGHT Đường N2, Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 963826979
67 CÔNG TY TNHH BUGWANG WELL TECH Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 2413734228
68 CÔNG TY TNHH JIN MYUNG HITECH Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413848808
69 CÔNG TY TNHH KYUNG WON HÀ NỘI Khu CN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 0903 408 272
70 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA BẢO THIÊN Lô B1-2 Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 906333399
71 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT C.O.T BẮC NINH Khu CN Tiên Sơn mở rộng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413764567/043 856 3456
72 CÔNG TY TNHH YOUNG IN ELECTRONIC VIỆT NAM Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 2413847828
73 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÂN HƯNG Phố Đồng Sép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413734749
74 CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM Lô B1-1 Khu CN đại đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 1234319958/093 194 90 73
75 CÔNG TY TNHH SPRAY AUTO TECHNOLOGY VINA Lô F1 KCN Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh 0939 537 139
76 CÔNG TY TNHH VIETEK Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413846568
77 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TABUCHI ELECTRIC Lô I3 KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413847435
78 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔNG BẢN VIỆT NAM KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 915071106
79 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM Á CHÂU BẮC NINH Lô F5, đường D2 – Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 2413848288

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Saigon Tel)
Địa điểm Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Diện tích Tổng diện tích 400
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống Mật độ cây xanh >15%
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 2005
Nhà đầu tư hiện tại
Ngành nghề chính điện tử, cơ khí, chế tạo máy
Tỷ lệ lấp đầy 99
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ Cách Thủ đô Hà Nội: 18km Nằm sát nút giao lập thể giữa đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và đường tỉnh lộ 295
Hàng không To Noi Bai International airport: 37km;
Xe lửa
Cảng biển Hai Phong port: 118km
INFRASTRUCTURE:
Địa chất
Giao thông nội khu Đường chính Width:34m
Đường nhánh phụ Width: 31.5m
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/22KV
Công suất nguồn
Nước sạch Công suất TCKCN VN: 40m3/ day
Công suất cao nhất
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 25000m3/ngày
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê 2060
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 0.05
Diện tích tối thiểu 1 ha
Xưởng 5 USD
Phí quản lý Phí quản lý 0.5 USD/m2
Phương thức thanh toán 3 months/12 months
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.3 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A
Phí khác yes

 

anphu