Talk to consultant
swipe up
swipe up

Cát Trinh – IP

Khu công nghiệp Cát Trinh tỉnh Bình Định được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 35221000132 ngày 07/10/2011.

1. Vị trí địa lý.

Khu công nghiệp Cát Trinh thuộc thôn Phú Kim và Phú Nhơn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nằm trên tuyến quốc lộ 1A; cách trung tâm thành phố và cảng biển Quy Nhơn 38km; cách sân bay Phù Cát 6km; cách ga đường sắt Diêu Trì 25km. Có giới cận như sau:

Phía Bắc giáp           : Núi Chóp Vung và thổ cư thôn Phú Kim.

Phía Nam giáp         : Khu dân cư thôn Phú Kim và Phú Nhơn.

Phía Đông giáp        : Suối Chay.

Phía Tây  giáp          : Quốc lộ 1A và khu dân cư dịch vụ Cát Trinh.

2. Quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Cát Trinh được phê duyệt theo Quyết định số 634/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng diện tích đất quy hoạch: 368,1 ha

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT LOẠI ĐẤT Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
1 Đất hành lang an toàn lộ giới 0,552 0,15
2 Đất nhà máy kho tàng (khu sản xuất chính) 186,541 50,68
3 Đất nhà máy kho tàng (khu sản xuất phụ trợ) 46,094 12,52
4 Đất hành chính dịch vụ 8,807 2,39
5 Đất cây xanh và cây xanh cách ly 58,018 15,76
6 Đất giao thông 63,044 17,13
7 Đất các khu kỹ thuật đầu mối

(Trạm điện, cấp nước, XLNT)

5,044 1,37
Tổng cộng 368,100 100

 

3. Lĩnh vực thu hút đầu tư.

Đây là khu công nghiệp chuyên ngành thu hút các dự án sản xuất sản phẩm đồ gỗ và các ngành nghề phụ trợ cho ngành gỗ.

anphu