Talk to consultant
swipe up
swipe up

Khu công nghệ Phần mềm Quang Trung – IP

Thông tin chi tiết Khu công nghệ Phần mềm Quang Trung – Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tên: Khu công nghệ Phần mềm Quang Trung – Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Công viên phần mềm Quang Trung
 • Mã số: QUANGTRUNG-HiP-HCM – Thời gian vận hành: 1
 • Địa chỉ: Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt nam
 • Tổng diện tích: 43ha
 • Diện tích xưởng: 1000m² Office:100 m2
 • Mật độ XD (%): 60 (%)
 • Giá: Quote

Một số doanh nghiệp tiêu biểu:

1/ Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 689 Cloud Solution

 • Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: +84933305363
 • Email: [email protected]
 • Website: www.689cloud.com

2/ Công ty TNHH Ample Sun Technologies

 • Địa chỉ: Nhà PTT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 8041
 • Email: [email protected]

3/ Công ty TNHH Phần Mềm ASV

 • Địa chỉ: Phòng 18, Tòa nhà 6A, đường số 3, Lô 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Tel: 028-6277 2593
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.asvsoftware.com.vn

4/ Công ty TNHH Công nghệ Atalink

 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: 1800555540
 • Email: [email protected]
 • Website: www.atalink.com

5/ Công ty TNHH Augen Việt Nam

 • Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 5012
 • Fax: (84-28) 3715 5013
 • Email: [email protected]
 • Website: www.augensoftwaregroup.com

6/ Công ty TNHH bbv Việt Nam

 • Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 1004
 • Fax: (84-28) 5437 1003
 • Email: [email protected]
 • Website: www.bbv.vn

7/ Công ty TNHH 2 Click Solutions

 • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 6680 0087
 • Email: [email protected]
 • Website: www.2clicksolutions.com

8/ Công ty TNHH ACES

 • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Email: [email protected]
 • Website: www.aces.vn

9/ Công ty TNHH ADMS (Việt Nam)

 • Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 0013
 • Email: [email protected]
 • Website: www.imaiaero.co.jp

10/ Công Ty TNHH Aegona

 • Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9 (tầng 4), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 7109 2939
 • Email: [email protected]
 • Website: www.aegona.vn

11/ Chi nhánh Công ty CP Giải pháp tự động hóa kỹ thuật Việt Nam

 • Địa chỉ: Tòa nhà QTSC Building 9, Lô 42, Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84) 33 969 5500
 • Email: [email protected]
 • Website: www.aesvietnam.com

12/ Công ty TNHH Phần mềm BIZAPPS

 • Địa chỉ: Nhà 8, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 0781
 • Email: [email protected]
 • Website: www.bizapps.vn

13/ Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ BIZWORK

 • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Email: [email protected]
 • Website: www.bizwork.vn

14/ BTM Global Vietnam

 • Địa chỉ: Phòng số 202, Lầu 2, Đường số 3, Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 1103
 • Fax: (84-28) 5437 1103
 • Email: [email protected]
 • Website: www.btmglobal.com

15/ Công ty TNHH Cad Network

 • Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung
 • Điện thoại: (84-28) 5437 1055
 • Fax: (84-28) 5437 1056
 • Email: [email protected]
 • Website: www.cadnetwork.com.vn

16/ Công ty TNHH Trung tâm công nghệ Thông tin Charm

 • Địa chỉ: Tòa nhà Soongsil IT Center (Lô 11), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: (84 – 28) 5437 1126

17/ Công ty TNHH Cube System Việt Nam

 • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE (Tầng 06), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: (84 – 28) 3715 5701
 • Email: [email protected]
 • Website: www.vn-cubesystem.com

18/ Công ty Cổ phần Giải pháp CT&P

 • Địa chỉ: Nhà 6A, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84) 913-176-731
 • Email: [email protected]
 • Website: www.ctnpsolutions.com

19/ Công ty TNHH DFM-Engineering

 • Địa chỉ: Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 8010
 • Email: [email protected]
 • Website: www.dfm-engineering.com

20/ Công ty TNHH DIGI-TEXX

 • Địa chỉ: Lầu 2, Toà nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 5325
 • Email: [email protected]
 • Website: www.digi-texx.vn

21/ Công ty TNHH DR Communication Châu Á

 • Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 1208
 • Email: [email protected]
 • Website: www.drcomhealth.com

22/ Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

 • Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (024) 7309 7979
 • Fax: (028) 3832 6456
 • Email: [email protected]
 • Website: www.ecpay.vn

23/ Trung tâm Công nghệ Phần mềm TP.HCM (Trường Đại Học FPT)

 • Địa chỉ: Tòa nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 1191
 • Email: [email protected]
 • Website: http://fpt.edu.vn

24/ Công ty TNHH MTV Hệ thống Thông tin Giải pháp Việt

 • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Người đại diện: Ông Lê Quang Bình – Giám đốc
 • Điện thoại: (028) 3715 4393
 • Email: [email protected]
 • Website: www.vsis.com.vn

25/Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam

 • Địa chỉ: Nhà 6A, Đường số 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84-28) 3715 7973
 • Fax: (84-28) 3715 7973
 • Email: [email protected]
 • Website: www.gkv.vn

26/ Công ty TNHH Hệ thống Glandore Việt Nam

 • Địa chỉ: Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 8049
 • Website: http://www.glandoresystems.com

27/ Công ty TNHH TH Chìa Khóa Vàng

 • Địa chỉ: Nhà 8 (Phòng 10), Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5437 0106

28/ Trường Đại học Hoa Sen

 • Địa chỉ: Lô 10, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 8026
 • Fax: (84-28) 3830 1877
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.hoasen.edu.vn

29/ Viện Khoa học và Công nghệ Tính Toán

 • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3715 4719
 • Fax: (84-28) 3715 4718
 • Email: [email protected]
 • Website: http://icst.org.vn

30/ Công ty Cổ phần Misa tại TP.HCM

 • Địa chỉ: Tòa nhà Misa, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 5431 8318
 • Fax: (84-28) 5431 8211
 • Email: [email protected]
 • Website: www.misa.com.vn

Ghi chú:

2 năm miễn thuế , 4 năm tiếp theo được giảm 50% trên số thuế phải nộp.

Hạng mục Chi tiết
OVERVIEW:
Nhà đầu tư hạ tầng Công viên phần mềm Quang Trung
Địa điểm Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt nam
Diện tích Tổng diện tích 43 ha
Diện tích đất xưởng
Diện tích còn trống
Tỷ lệ cây xanh
Thời gian vận hành 50 years
Nhà đầu tư hiện tại Công ty TNHH Shinkawa Việt Nam, Công ty TNHH Gifu Kogyo Việt Nam, Công ty TNHH Unico Việt Nam (Japan), Công ty TNHH Actsone, Công ty TNHH Acenet, Công ty TNHH Augen Việt Nam, vv…
Ngành nghề chính Ưu tiên Công nghệ cao, sạch, công nghệ thông tin, giáo dục, phần mềm,
Tỷ lệ lấp đầy 0.99
LOCATION & DISTANCE:
Đường bộ to Ho Chi Minh city: 0km
Hàng không To Tan San Nhat Airport:8km
Xe lửa yes (8km)
Cảng biển to Saigon Sea Port 10km
INFRASTRUCTURE:
Địa chất Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2
Giao thông nội khu Đường chính Number of lane: 4 lanes: 30 m
Đường nhánh phụ Number of lane: 2 lanes: 13,5m
Nguồn điện Điện áp Power line: 110/22KV
Công suất nguồn 40MVA
Nước sạch Công suất 3.600m3/days
Công suất cao nhất
Hệ thống xử lý nước thải Công suất 1.600m3/day
Internet và viễn thông ADSL, Fireber & Telephone line 4000 lines
LEASING PRICE:
Đất Giá thuê đất Quote
Thời hạn thuê 50-70 years
Loại/Hạng Level A
Phương thức thanh toán 12 months
Đặt cọc 0.1
Diện tích tối thiểu 1ha
Xưởng 16
Phí quản lý Phí quản lý 0.5USD/m2
Phương thức thanh toán yearly
Giá điện Giờ cao điểm 0.1 USD
Bình thường 0.05 USD
Giờ thấp điểm 0.03 USD
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp EVN
Giá nước sạch Giá nước 0.4 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Nhà cung cấp nước Charged by Gov. suppliers
Phí nước thải Giá thành 0.28 USD/m3
Phương thức thanh toán Monthly
Chất lượng nước trước khi xử lý Level B
Chất lượng nước sau khi xử lý Level A (QCVN 40:2011/BTNMT)
Phí khác Yes

 

anphu