Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Dự án xử lý nước thải trong Hòa Khánh

Tên dự án: Xử lý nước thải trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh

Thông số kỹ thuật:  

– Nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 10.000m3/ngày đêm;

– Đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 500 tỷ đồng

Phân kỳ đầu tư: 2020 – 2025

Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: [email protected]

anphu