Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Dự án trung tâm Logistics Khu công nghệ cao

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): Nhà đầu tư đề xuất

Phân kỳ đầu tư: 2021 – 2025

Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: [email protected]

anphu