Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Dự án Hòa Ninh

Tên dự án: Khu công nghiệp Hòa Ninh

Địa điểm: Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang

Diện tích: 400,02 ha

Tổng vốn đầu tư (dự kiến): NĐT đề xuất

Phân kỳ đầu tư: 2020 – 2021

Hình thức đầu tư: 100% vốn NĐT

Liên hệ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Điện thoại: 236-3886243/3810054

Website: ipa.danang.gov.vn

Email: [email protected]

anphu