Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng dịch vụ đầm nhà Mạc

Toàn bộ diện tích đầm Nhà Mạc và diện tích vùng dọc theo bờ sông Bạch Đằng và sông Chanh thuộc địa phận: Phong Cốc, Yên Hải, Liên Vị, Tiền Phong của thị xã Quảng Yên.

Xây dựng Khu công nghiệp – dịch vụ gắn với các hoạt động dịch vụ logicstic, thúc đẩy sự phát triển giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế cho vùng Đông Bắc và toàn vùng Bắc Bộ

Đầu tư: 2000.000.000 USD- 3000.000.000 USD

anphu