Talk to consultant
swipe up
swipe up

Thông tin chi tiết Cụm công nghiệp Tân Tiến – Bình Phước

  • Tên: Cụm công nghiệp Tân Tiến – Bình Phước
  • Mã số: TANTIEN – IP – BP
  • Thời gian vận hành: Từ năm 2020
  • Địa chỉ: Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
  • Tổng diện tích: 113ha
  • Mật độ XD (%): 60 (%)
  • Giá: Quote
  • Hạ tầng khu công nghiệp: Đang triển khai đầu tư dự án

anphu