Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Phương Trung – IP

Thông tin chi tiết Cụm công nghiệp Phương Trung

  • Tên: Cụm công nghiệp Phương Trung – Hà Nội
  • Mã số: PHUONGTRUNG – IP – HN
  • Thời gian vận hành: Từ năm 2020
  • Địa chỉ: Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
  • Tổng diện tích: 20ha.
  • Mật độ XD (%): 70 (%)
  • Giá: Quote
  • Hạ tầng cụm công nghiệp Phương Trung: Đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón nhận Nhà đầu tư vào thuê đất và xây dựng nhà máy sản xuất

 

anphu