Talk to consultant
swipe up
swipe up
image holder aspect-square object-fit

Na Dương – IP

Thông tin chi tiết Cụm Công nghiệp Na Dương – Lạng Sơn

  • Tên: Cụm Công nghiệp Na Dương – Lạng Sơn
  • Chủ đầu tư: Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  • Mã số: NADUONG – IP – LS – Thời gian vận hành: 2019
  • Địa chỉ: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
  • Tổng diện tích: 270ha
  • Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10 ,000 m2 Factory: Built up area:500m2
  • Mật độ XD (%): 60 (%)

Ghi chú:

miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo

 

anphu